You are here: Projekt PEA / Background
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Friday, 20.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Podstawa projektu

Kopalne źródła energii – oprócz energii jądrowej – odgrywały dominującą rolę w produkcji energii przez długi czas. Używanie surowców kopalnych, takich jak ropa lub węgiel, na taką skalę jak robimy to dzisiaj, jest problematyczne ze względu na ich wpływ na zmiany klimatu, jak również ich ograniczoną ilość. To, wraz z rosnącym kosztem surowców kopalnych obserwowanym w ostatnich latach (co ma częściowy związek z ich topniejącymi zasobami ) i przewidywaniami, że koszt ten pozostanie na wysokim poziomie i będzie wciąż wzrastał w średniej i długiej perspektywie czasowej, stanowi ogólną podstawę PEA: z punktu widzenia ekonomii oraz ekologii, nie jest uzasadnione, aby opierać dostawy energii na źródłach kopalnych.

W tym kontekście, gminy oraz lokalni decydenci odgrywają kluczową rolę na wiele różnych sposobów:

Dzięki bliskiemu kontaktowi z obywatelami mają doskonałe możliwości, aby przewodzić procesowi zmian, poprzez zmianę użycia energii w operacjach gminnych (sektor publiczny).

Mają możliwość przewodzić zmianom pomiędzy obywatelami i małym biznesem (sektor społeczny) i potencjalnie w lokalnym przemyśle.

Na szczeblu lokalnym, energia jest użytkowana w różny sposób, a gminy są odpowiedzialne za usługi publiczne, wliczając w to dostawy energii itp. Oznacza to, że jest tu potencjał dla udoskonaleń na szczeblu gminnym.

Gminy powinny wziąć odpowiedzialność za ochronę klimatu i lokalne bezpieczeństwo energetyczne, powinny grać integralną rolę w realizacji celów protokołu z Kyoto. Działania podejmowane na najwyższych szczeblach polityki są potrzebne, pozostaną jednak bezwartościowe bez działań na szczeblach najniższych i ambitne cele mogą zostać przez to nie osiągnięte.

Biorąc pod uwagę nawet już nie aspekty ekologiczne, lecz tylko te ekonomiczne, skutki rosnących kosztów są wielorakie.

W odniesieniu do gmin i powiatów należy stwierdzić, że będą one mieć wpływ na wzrost kosztów usług publicznych, takich jak transport lub dostarczanie energii elektrycznej i ciepła. Wynikająca z tych rosnących wydatków, rośnie presja finansowa dla jednostek użyteczności publicznej, takich jak szkoły, obiekty sportowe, czy ratusz, powstają także obciążenia dla lokalnych gospodarek.

W dodatku, małe miasta i gminy często muszą mierzyć się z problemem spadającej liczby mieszkańców, szczególnie w obszarach wiejskich.