You are here: VEA – Viešosios energijos alternatyvos / Projekto antrasis planas
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Friday, 20.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Projekto antrasis planas

Iškastinės energijos šaltiniai, neskaitant atominės energijos, vaidina pagrindinę rolę jau daug metų energijos gamyboje. Naudojant iškastinius šaltinius kaip naftą ar anglis tokiais tempais kaip tai yra daroma šiandien, susiduriame su problemomis, susijusiomis su klimato pasikeitimais ir ribotu išteklių kiekiu. Tai ir paskutiniais metais augančios iškastinio kuro kainos (tai dalinai priklauso nuo esamo riboto išteklių kiekio) bei prielaida, kad kainos išliks aukštos, auks ateityje, atspindi projekto foną: žvelgiant iš ekonominės ir ekologinės pusės, nėra racionalu energyjos gavybai naudoti iškastynį kurą.

Šiame kontekste savivaldybės ir kita vietinė valdžia keliais budais vaidina pagrindinį vaidmenį: · Jos dėl savo artimų santikių su vietos gyventojais turi daug potencialo nukrepti visą pokyčių procesą, pakeisdamos energijos suvartojimą savo reikmėms (verslo sektoriui). · Jos turi gerą galimybę inicijuoti pasikeitimus, vykstančius tarp gyventojų, verslo (bendruomenės sektoriaus) ir potencialiai vietinių pramonės šakų. Energija vietiniame lygmenyje yra naudojama daugeliu būdų, o savivaldybės yra atsakingos dėl viešųjų paslaugų liečiančių energijos aprūpinimą ir t.t. Tai reiškia, kad yra potencialo tobulėti savivaldybių lygmenyje.

Savivaldybės yra taip pat atsakingos už aplinkosaugą, vietinės energijos apsaugą bei vaidiną neatskiriamą vaidmenį siekiant įgyvendinti Kyoto reikalivimus ir daugiau. Taigi, veiksmai aukščiausiame politikos lygmenyje yra būtini, bet yra visiškai beverčiai, nesiimant veiksmų žemiausiame lygmenyje, kai ambicingi tikslai nėra pasiekiami.

Augančių kainų pasekmės yra įvairiapusiškos, jei įvertinsime ne vien ekologines bet ir ekonomines problemas.

Savivaldybės ir regionai bus paveikti visuomenę liečiančių interesų tokių kaip išaugusių kainų transportui, šilumos ir elektros tiekimui. Dėl išaugusių išlaidų didėja finansinis spaudimas visuomeninėms paslaugoms: mokykloms, sporto paslaugoms; miesto valdžiai, kai išauga finansinė našta vietinei ekonomikai.

Dar daugiau, maži miesteliai dažnai turi susidurti su mažėjančiu gyventojų skaičiumi (ypač kaimo vietovėse).