You are here: PEA – Publiskās Enerģijas Alternatīvas / Projekta mērķis
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Friday, 20.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Projekta mērķis

Galvenais PEA mērķis ir sekmēt reģionālo attīstību, samazinot ar enerģiju saistītās izmaksas (izvērtēt enerģijas patēriņu, izmantot esošos energotaupības potenciālus, meklēt un noteikt jaunus energotaupības veidus), izmantojot uz jaunu vērtību skalu balstītu pievietoto vērtību un ilgtspējīgas tehnoloģiskas inovācijas.

Nepieciešams izstrādāt un ieviest reģionus pozitīvi ietekmējošas enerģijas stratēģijas. Dažiem partneriem mūsu stratēģijas palīdzēs izveidot enerģijas pašpietiekamus reģionus.

Tiks apkopoti jau izstrādāti risinājumi. Tie tiks interpretēti tā, lai būtu izmantojami visiem partnerības reģioniem un ne tikai. Lai sniegtu, padziļinātu un uzlabotu zināšanas, tiks izveidoti ar enerģiju saistīta personāla, lietotāju un lēmējpersonu apmācības moduļi. Šādā veidā minētajām personām tiks nodrošināta turpmāku stratēģiju izstrādes un atbilstošu darbību veikšanas iespēja.

Reģionālā līmenī ar enerģiju saistītos procesos ir daudz iesaistīto pušu: papildus pašvaldībām tie var būt enerģijas piegādātāji, rūpnīcu īpašnieki un, protams, patērētāji. Veiksmīgu reformu un jaunu profilu izveidei, piemēram, enerģijas reģionu, šīs puses ir jāiesaista PEA darbā. Sadarbības attīstības sekmēšanai nepieciešams izveidot sistēmu starp pašvaldībām un reģioniem, kā arī starp citām iesaistītajām pusēm, piemēram, enerģijas piegādātājiem. Šādi rīkojoties, ir iespējams aplūkot visus saistītos faktorus ar alternatīvas enerģijas izmantošanu un reģionālo attīstību saistītu produktu izstrādē.

Lai nodrošinātu ar enerģiju – klimatu saistītu jautājumu veiksmīgu darbību, nepietiek tikai ar politiski hierarhisku stratēģiju. Tādējādi PEA ietvaros no vienas puses tiek veidota sadarbība starp dažādiem politikas līmeņiem (vietējā, reģionālā, valstiskā un starpvalstiskā), kā arī sadarbība ar privātajiem enerģijas sektora dalībniekiem (piemēram, enerģijas piegādātājiem, kā arī citiem uzņēmumiem, tādiem kā automobiļu nozarē strādājošiem, utt.).

Tāpat jāņem vērā reģioni un pašvaldības, viņu pieredze un stratēģijas – īpaši augstajos politiskajos līmeņos – kā svarīgs radošu risinājumu un pieeju, kas saistītas ar enerģijas jautājumiem, avots.