You are here: VEA – Viešosios energijos alternatyvos / Projekto tinkslas
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Friday, 20.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Projekto tinkslas

Pagrindinis VEA tikslas yra puoselėti regiono vystymą, mažinant energetikos kainas (įvertinti energijos suvartojimą, panaudoti energijos taupymo potencialą, rasti ir apibrėžti naujus energijos taupymo būdus), pridėtinę vertę, paremtą naujomis vertės grandinėmis ir ekologinėmis technikos inovacijomis.

Energetikos strategijos, kurios teigiamai veikia regionų ekonominę situaciją turi būti išvystytos ir įgyvendintos. Kai kuriuos partnerius mūsų strategijos nuves į besisteigiančius energetiškai nepriklausomus regionus.

Išvystytų projektų pavyzdžiais bus pasikeista, jie bus surinkti ir išversti, kad jais galėtų pasinaudoti visi partneriai ir ne tik.

Mokymų moduliai bus sukurti, kad energetikos srityje dirbantis personalas, vartotojai, sprendimų priiminėtojai galėtų kurti, gilinti ir sustiprinti žinias. Taigi jiems patiems yra įmanoma toliau vystyti strategijas ir priemones.

Regiono lygmenyje daugybė veikėjų dalyvauja energetiškai susijusiuose procesuose: be savivaldybių čia taip pat dalyvauja energijos tiekėjai, įrenginių operatoriai ir, žinoma, paprasti vartotojai. Visi jie turėtų būti įtraukti į VEA darbą, kad nauji energetikos regionų profiliai būtų sėkmingai sukurti, o seni perorientuoti. Turėtų būti pastatytas savivaldybes ir regionus, kitus energetikos veikėjus (energijos tiekėjus ir pan.) jungiantis tinklas, kad būtų puoselėjimas tarp sektorių saveikaujantis vystymasis. Taip dirbant yra įmanoma apsvarstyti visus svarbius aspektus, vystyti koncepcijas ir produktus, susijusius su alternatyviais energijos naudojimo būdais ir regionų vystumu.

Politikos strategijos neužtenka sėkmingam energetikos ir klimato problemų sprendimui. VEA siekia bendro darbo tarp politikos (vietos, regiono, valstybės ir tarpvalstybės lygmenų) ir privataus energetikos sektoriaus (t.y. energijos tiekėjų, automobilių pramonės ir t.t.).

Regionų ir savivaldybių patirtis bei strategijos turi būti apsvarstytos kaip svarbus vaizdingų sprendimų šaltinis ir priartėjimas prie energetiškai susijusių problemų, ypač aukštesniame politiniame lygmenyje.