You are here: PEA - Public Energy Alternatives / Projektin tavoite
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Friday, 20.04.2018

Project management


atene KOM
Julia Külß

Transnational Communications
Georgenstr. 24
10117 Berlin
Fon +49 30.6098990-0
Fax +49 30.6098990-99

www.atenekom.eu

Projektin tavoite

PEA-projektin tavoitteena on edistää alueiden kehittymistä seuraavin keinoin: energiakustannusten vähentäminen (arvioidaan energian kulutusta, hyödynnetään olemassa olevia energiansäästön mahdollisuuksia, kehitetään uusia tapoja energian säästämiseen), uusien arvoketjujen tuoma lisäarvo ja kestävät teknologiset innovaatiot.

Projektin aikana laaditaan ja viedään käytäntöön energiastrategioita, jotka vaikuttavat myönteisesti alueiden talouteen. Joissakin tapauksissa strategiat voivat johtaa energiaomavaraisten alueiden syntymiseen.

Kehitetyt ratkaisut kootaan yhteen jaettavaksi ja hyödynnettäväksi kaikilla kumppanialueilla, mutta myös niiden ulkopuolella. Energia-alan työntekijöille, energian kuluttajille sekä päättäjille kehitetään koulutuspaketteja, jotka auttavat luomaan, syventämään ja parantamaan tietämystä. Siten he voivat edelleen kehittää strategioita ja toimenpiteitä omilla tahoillaan.

Alueilla on energiaan liittyvässä yhteistyössä mukana monenlaisia osapuolia: kuntien lisäksi muun muassa energian tuottajia, voimalaitosyhtiöitä ja tietenkin kuluttajia. Kaikkia osapuolia tarvitaan PEA:n työskentelyssä, jotta alueet voisivat menestyksekkäästi profiloitua energia-alueina. Verkostoitumista tarvitaan kuntien ja alueiden sekä esimerkiksi energian tuottajien välillä, jotta monialainen ja kaikkia hyödyttävä kehitys olisi mahdollista. Tällä tavoin eri näkökohdat tulevat otetuksi huomioon, kun luodaan vaihtoehtoiseen energiankäyttöön ja aluekehitykseen liittyviä palveluja ja käytäntöjä.

Jotta varmistettaisiin menestyksekäs työ energiaan – ja ilmastoon – liittyvien asioiden eteen, poliittisesti ylhäältä johdettu strategia ei riitä. Siksi PEA pyrkii yhteistyöhön kaikkien poliittisten tasojen (paikallinen, alueellinen, kansallinen ja ylikansallinen) ja yksityisen energiasektorin (esim. energian tarjoajat sekä muut yritykset kuten autoteollisuus jne.) välillä.

Alueiden ja kuntien kokemukset ja strategiat tarjoavat runsaasti energiaan liittyviä luovia ratkaisuja ja lähestymistapoja. Etenkin korkeammalla poliittisella tasolla tämä pitäisi ottaa huomioon.