You are here: PEA - Public Energy Alternatives
English
Eesti
Lietuvių
Suomi
Deutsch
Polski
Latviešu
Sunday, 22.04.2018

Edendades taastuvenergia kasutamist atraktiivsetes linnades ja piirkondades!

PEA (Public Energy Alternatives – eesti k “Alternatiivid Avalikus Energiakasutuses”) on osaliselt EL poolt rahastatud projekt, mille kaudu edendatakse ja populariseeritakse taastuva energia kasutamist kui ärilises, tehnoloogilises ja insenertehnilises mõttes liikumapanevat jõudu Läänemere piirkonnas. 21 partnerit kuuest riigist (Eesti, Soome, Saksamaa, Läti, Leedu ja Poola) Läänemere ümbruses koos erinevate teadusalade ekspertidega püüavad tõestada, et on olemas nii olemasolevad kui potentsiaalsed energiasäästu võimalused, mida on võimalik kasutusele võtta või nende kasutamist tõhustada ja laiendada. Pole kahtlust, et sellise eesmärgiga saavutatavad mõõdetavad tulemused tõstavad Läänemere ümbruse piirkondade ja kogukondade elukvaliteeti.

Veelgi enam – projekti partnerlus on koostatud põhimõttel, et iga konkreetse mõõtme paikapanemisele peab eelnema arutelu, mis arvestab kaasaja haldus- ja tehnoloogiliste tavade ning piirangutega.

PEA on huvitatud koostööst teiste projektidega. Projekti jätkusuutlikkuse tagamiseks on oluline, et tulemusi ja ideesid arutatakse ning jagatakse professionaalidega, kellel on teemadele lähenemisel sõltumatu ja väline vaatenurk. Projektiidee kõlapinna jätkuvaks kindlustamiseks on partnerite eesmärgiks edendada ja vahetada lahendusi ka pärast projektiperioodi ametlikku lõppemist.

 

project management: atene KOM GmbH